Episorda
Kettil Mannerheim — skribent & historisk guide

Kettil MannerheimHej och välkommen! Jag gör stadsvandringar i Stockholm, åtar mig olika sorters textuppdrag och bistår med handfast hjälp om du vill nå skolan med ett pedagogiskt material. Ta gärna en titt på mina tjänster och hör av dig om du är intresserad av ett samarbete.  

Kettil Mannerheim har arbetat på Stadsmuseet, Kungliga Slottet, Skogskyrkogården och Historiska museet. Vid sidan av Episorda arbetar han som samordnare för webbplatsen Stockholmskällan.

Pappa Hildebrand deltar i förlossningsarbetet 1836

Gjorde ett litet fynd på Lohms antikvariat i Vadstena. Ebba Grenholms brevbaserade biografi över sin 1800-talssläkting Ebba Hildebrandsson (född af Wirsén). Efter att ha nobbat ett försök till arrangerat äktenskap med sin informator, den nitiske nykterhetsivraren Peter Wieselgren, flyr Ebba till en vänligt inställd och mycket rik faster. 20 år gammal äktar hon där sin musiklärare, den 42-årige kapten Hildebrand Hildebrandsson. Hildebrandsson beskrivs som en inbunden, melankolisk men varmhjärtad figur. Och det är inte utan en viss rörelse jag läser hans brev till modern efter Ebbas förlossning: 

”Hjärtliga och uppriktiga önskningar om en god och lycklig fortsättning av det nyss började nya året! Att jag icke förrän i dag fullgjort denna skyldighet att önska ett gott nytt år, har haft sina giltiga orsaker. Klockan 6 nyårsdagsmorgonen började Ebba sin svåra strid mellan liv och död. De gruvligaste plågor räckte i 44 timmar, då doktorn sade oss, att han ej kunde svara för utgången, emedan naturens krafter nu tydligen visade sig vara otillräckliga och att det endast återstod att med konstens biträde ersätta denna otillräcklighet, varigenom åtminstone moderns liv kunde räddas, ehuru han icke kunde ansvara för barnets. Här var ingen annan råd än att ingå på hans förslag, och Gud vare tack och lov! Både min maka och mitt barn blevo räddade. Visserligen är min stackars Ebba ganska svag efter denna förskräckliga medfart, men med Guds hjälp torde hon väl så småningom repa sig. All möjlig omtanke och försiktighet användes. Barnet är ovanligt stort och starkt byggt. Det skrek som en gast genast det kom fram och stretade emot i vattenbaljan. Man säger att det är ett vackert barn, men det förstår jag mig icke på, jag tycker de äro alla lika varandra de första veckorna. Det skriker förfärligt, men både doktorn och barnmorskan säga, att det endast kommer sig av hunger, ty ännu har ej Ebba tillräckligt mjölk, det förstår icke heller ännu riktigt att draga upp vårtorna. Vi önska och hoppas, att Ebba själv skall kunna ge di, få se huru det vill gå. Vi hava ej råd att hålla amma, även är en sådan figur högst odräglig att ha i huset. Det var lycka, att vi bodde i Stockholm, där så skickliga doktorer finnas. Dennes namn var Idström, adjunkt vid barnbördshuset. Han var så lugn, mild och snäll i sin sak, att jag ej kunnat göra mig föreställning om något dylikt. Det var ett svårt ögonblick då han nödgades taga fram instrumenterna. Vi höllo fyra personer i den arma Ebba. Ej förrän klockan 5 på morgonen fick jag tre timmar sova, sedan jag vakat hela tiden.”// 

Den 5:te om morgonen.

 I natt har Ebba och barnet sovit lugnt nästan hela natten. Ebba är dock mycket matt idag. Nu ligger den lilla och bara sover, ty hon är mätt. Själv har jag ej somnat i natt förrän halv 4. Jag är på långt när icke kommen i ordning ännu. Skulle något illa inträffa på ett eller annat sätt så skall jag nog låta höra av mig, men hörs ingenting utav så är detta bevis att allt är som sig bör.

Med sonlig vördnad tecknar

Mammas lydige son

Hildebrand”

 

 

 

Share this

Stadsvandra i Stockholm!

Möt fattiga och rika, berömda och glömda stockholmare på platserna där det hände! Välj bland tematiska vandringar och boka en tur när det passar er.  

Text & research

Jag skriver främt populärhistoriska artiklar men är även intresserad av andra spännande text & researchuppdrag. Se textprov.

Pedagogisk konsultation

Vill ni nå skolan med ett pedagogiskt material? Kettil Mannerheim är utbildad gymnasielärare med mångårig erfarenhet av skolans värld. Läs mer.

stockholm